زناشویی ,درمانی ,گروهی ,شناختی ,رفتاری ,زوجین ,شناختی رفتاری ,روابط زناشویی ,رفتاری گروهی ,زناشویی زوجین ,پربارسازی روابط ,درمانی شناختی رفتار

اثر بخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری گروهی بر پربارسازی روابط زناشویی

بصورت ورد ودر75صفحه

چکیده

پیوند زوج ها آغازگر رسمی اجتماعی است که تداوم آن موجب استحکام بنیاد خانواده است. امروزه همسران در جهت افزایش صمیمیت و بهبود روابط زناشویی از مداخلات و آموزشهای تخصصی بهره می&zwnj گیرند. هدف کلی پژوهش حاضر بررسی اثربخشی زوج&zwnj درمانی شناختی- رفتاری گروهی بر پربارسازی روابط زناشویی زوجین است. پژوهش حاضر از نوع طرح&zwnj آزمایشی آزمون و پس آزمون است. جامعه آماری پژوهش شامل والدین کودکان مهد کودکی واقع در شهر تهران در سال 1393، می&zwnj باشد. نمونه آماری شامل 80 نفر از والدین(40 زوج) است که به شیوه نمونه&zwnj گیری تصادفی انتخاب و به حکم قرعه در دو گروه آزمایش(20 زوج) و گروه گواه(20 زوج) جایگزین شدند. زوجین گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 90 دقیقه&zwnj ای تحت آموزش زوج&zwnj درمانی گروهی مبنی بر رویکرد شناختی-رفتاری قرار گرفتند.ابزار پژوهش پرسشنامه رضایت&zwnj مندی انریچ بود که آزمودنی ها قبل و بعد آموزش زوج درمانی آن را تکمیل نمودند. نتایج نشان داد که آموزش زوج درمانی گروهی مبنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر رضامندی زناشویی زوجین به طرز معناداری اثر مثبت داشته و رضامندی زناشویی زوجین را افزایش داده&zwnj است.دریافت‌فایلادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : کلید فایل 2
برچسب ها : زناشویی ,درمانی ,گروهی ,شناختی ,رفتاری ,زوجین ,شناختی رفتاری ,روابط زناشویی ,رفتاری گروهی ,زناشویی زوجین ,پربارسازی روابط ,درمانی شناختی رفتار
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : اثر بخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری گروهی بر پربارسازی روابط زناشویی